Rekisteriseloste

04.05.2018

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsenrekisterivastaava, Virtanen Anna-Maria

Rekisterin nimi

Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Tietoja käsitellään Netti-Jäseri palvelulla ja libreoffice ohjelmalla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Jäsenen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä)

Jäsenmaksutiedot (maksusuoritukset)

Jäsenen jäsenrekisteriin liittymispäivä.

Muut Jäsenen ilmoittamat jäsenasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Nettijäseri vastaa parhaan kykynsä mukaan tietojen suojaamisesta.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.