Koronarajoitukset, onko ihan pakko?

Koronakevät oli järkytys meille kaikille, COVID-19 löi koko maailman polvilleen ja sulki käsittämättömällä tavalla oikeastaan kaiken vähänkin suljettavissa olevan. Koronakevään jälkeen tuli uusi normaali tuoden mukanaan kaikenlaisia rajoitteita. Nämä rajoitteet ymmärrettävästi aiheuttavat monenlaista hankaluutta sekä perheissä, että hoitopaikoissa. Ihan tavanomainen pikkunuha onkin yhtäkkiä sairausloman ja testirumban aiheuttava kurja peikko. Lasta ei saa varhaiskasvatukseen pienen yskän tai kurkkukivun vuoksi. Säännöt muuttuvat yhtenään, koronapuhelimeen joutuu jonottamaan, testeistä puhumattakaan, toinen aalto kolkuttelee oven takana ja stressitaso nousee kohisten.

Me yksityiset perhepäivähoitajat seuraamme tarkasti paikallisia ja kansallisia tiedotteita ja noudatamme niitä parhaan kykymme mukaan. Emme ole näitä sääntöjä luoneet, mutta joudumme niistä ammattimme vuoksi pitämään kiinni. Me emme voi, vaikka joskus tahtoisimmekin, joustaa rajoitteista, sillä hoitajien ja vanhempien vastuulla on noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja estää uusien tartuntaketjujen syntyminen. Tämä sama vastuu koskee kaikkia ihmisiä, kaikkialla maailmassa pandemia-aikana. Koronaa ei voi erottaa muista hengitystieinfektioista ilman testiä. Samalla näytämme lapsille esimerkkiä; miten voimme heille opettaa sääntöjen noudattamista, jos itse niitä rikomme?

Kaikki tämä hankaluus tähtää lopulta yhteiseen etuun. Tie on kivinen ja yhtä kivinen se on kaikille, mutta onneksi voimme yhdessä edes vähän siloittaa sitä. Pidetään tiedonkulku avoimena, ilmoitetaan toisillemme muutoksista, sairastumisista, tervehtymisistä, sairausloman jatkumisista, jne. jo silloin, kun itsekin niistä tiedämme. Näin voimme lievittää toistemme epätietoisuudesta johtuvaa stressiä.

Kannetaan kaikki vastuumme, näytetään välittävämme. Pysytään eristyksissä lievienkin oireiden ilmaannuttua ja käydään testeissä, sillä vain laajoilla testauksilla pystytään pitämään yhteiskunta avoinna, eikä luisuta takaisin kevään kaltaiseen tilanteeseen.

Yhdessä tästä selvitään.

Lisätietoa esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:

Lapset ja koronavirus
https://thl.fi/…/ajankohtaista…/lapset-ja-koronavi...

Testiin hakeutumisesta yms. https://thl.fi/…/oireet-ja-hoito…/koronavirustesti...OHJEITA PERHEPÄIVÄHOITOON KORONA-AIKANA (COVID-19)
(päivitetty 3.10.2020)

Perhepäivähoidon vahvuutena on aina ollut pieni ryhmäkoko ja pysyvät ihmissuhteet. Koronapandemian aikana nämä edut korostuvat, sillä kontaktien määrä ei nouse kohtuuttomasti, vaikka ryhmän kaikki lapset olisivat yhtä aikaa paikalla.

Viralliset ohjeet ja rajoitukset on annettu ihmisten suojelemiseksi ja niitä noudattamalla varmistamme turvallisen varhaiskasvatuksen jatkumisen epidemian aikana. Tähän on koottu tärkeimmät perhepäivähoitoa koskevat ohjeet.

Pidetään hyvää huolta toisistamme.

SAIRASTAMINEN
Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla hoitoon. Mikäli lapsella on mitään infektio-oireita (mm. nuha, yskä, kuume, päänsärky, aivastelu, lihas- tai nivelkivut, kurkkukipu, vatsaoireet, hengenahdistus) jäädään kotihoitoon.
Varhaiskasvatusikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää, tämän jälkeen oireiden jatkuessa otetaan yhteys terveydenhuoltoon testaustarpeen kartoittamiseksi. Oireet ovat lieviä, jos lapsi jaksaa leikkiä ja on oma itsensä, vaikka hänellä olisikin yskää, nuhaa tai kuumetta.
Jos lasta ei testata koronaviruksen varalta, voi perhepäivähoitoon palata oltuaan vähintään yhden vuorokauden ajan kokonaan oireeton.
Positiivisen testituloksen saaneen on oltava poissa perhepäivähoidosta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta. Hoitoon voi tämän jälkeen palata oltuaan vähintään kaksi vuorokautta (48 h) oireeton.
Negatiivisen testituloksen jälkeen voi varhaiskasvatukseen palata oireiden väistyessä eli kun lapsi on muuten terve, mutta vielä yskii tai niistää satunnaisesti. Perhepäivähoidossa kannattaa kotihoitoa jatkaa mieluummin pitkään kuin lyhyesti, ettei hoitaja tai hänen perheenjäsenensä sairastuisi. Jokainen flunssa on nyt perhepäivähoidolle todella ikävä riesa, joka aiheuttaa koko hoitopaikan tilapäisen sulkemisen (ks. seuraava kohta) ja täten vaikuttaa koko hoitoryhmään.
Mikäli perhepäivähoitajalla tai hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellään on hengitystieinfektion oireita, on perhepäiväkoti suljettu joko negatiiviseen testitulokseen asti tai positiivisen tuloksen jälkeen vähintään 14 vuorokauden ajan, tämän jälkeen perhepäiväkoti voidaan avata kahden oireettoman vuorokauden jälkeen.
Jos perheenjäsenellänne on hengitystieinfektion oireita, ei lasta kannata tuoda hoitoon, etenkään jos lapsi itse ei ole vielä kyseistä infektiota sairastanut. Lapsi voi tartuttaa perhepäivähoitajan perheineen, mikäli infektio puhkeaa hoitopäivän aikana (vaarana hoitopaikan tilapäinen sulkeminen, ks. edellä).
Mikäli oireet johtuvat siitepölyallergiasta ja helpottuvat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, saa hoitoon palata jo ennen oireiden täydellistä poistumista. Muussa tapauksessa tulee hakeutua testiin.
Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, hänet haetaan viipymättä. Huoltajat huolehtivat, että perhepäivähoitajalla on aina hoitopäivän aikana mahdollisuus tavoittaa heidät.

HYGIENIA
Käsien peseminen ja oikea yskimis- ja niistämismenettely ovat tärkeitä infektioiden torjunnassa.
Kädet pestään aina hoitoon tullessa ja kotiin lähtiessä, sisälle tullessa, ennen ruokailua (pienillä myös ruokailun jälkeen, sillä sormin syötyä on käsissä aika lailla kuolaa), wc-käynnin jälkeen ja jos kädet ovat näkyvästi likaiset, sekä yskimisen ja niistämisen jälkeen.
Harjoittelemme perhepäivähoidossa oikeaa käsienpesutekniikkaa. Ohjeita löytyy esim. THL.
Harjoittelemme perhepäivähoidossa oikeaa yskimistekniikkaa, jo taapero voi oppia hienosti yskimään hihaansa.

KONTAKTIEN RAJAAMINEN
Hoitoon tuominen ja hoidosta hakeminen suositellaan toteutettavaksi ensisijaisesti ulkona. Mikäli tämä ei ole mahdollista, noudatetaan seuraavia ohjeita:
- Lapsen tuo / hakee vain yksi huoltaja kerrallaan.
- Huoltaja käy vain eteisessä mahdollisimman lyhyesti ja pesee kätensä tai käyttää käsidesiä heti saavuttuaan.
- Huoltajan ja perhepäivähoitajan on suositeltavaa säilyttää turvaetäisyys keskenään
- Kasvomaskin käytön suhteen seuraamme paikallisia ohjeita
Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry:n varahoitorinki on toistaiseksi pois käytöstä. Huoltajat järjestävät lapsen varahoidon.
Uusien lasten / perheiden tutustuminen mahdollistetaan väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Unilelun saa tuoda perhepäivähoitoon ja tarvittaessa viedä kotiin päivän päätteeksi, suosittelemme säilyttämään unilelua hoitopaikassa ja käyttämään toista lelua kotona.
Turvavälien pitäminen varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa ei ole mielekästä eikä mahdollista. Ruokailuissa pyritään pitämään väliä hoitokaveriin.
Rajoitteista huolimatta lapsille varmistetaan tavalliseen tapaan perhepäivähoidossa aikuisen huomio, läheisyys ja turva.
Leluja puhdistetaan säännöllisesti.
Riskiryhmään kuuluvien lasten (tai joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään) mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen arvioi hoitava lääkäri.
Maksut perhepäivähoidossa: Yhdistyksen hoitosopimuksessa on sovittu että hoitomaksu maksetaan täysimääräisenä, kun kysessä on hoitajasta riippumattomaton syy. Koronan takia kotihoidossa olevat lapset ovat hoitajasta riippumattoman syyn takia kotona, jolloin hoitajalla on oikeus täyteen hoitomaksuun.  Jokainen hoitaja on kuitenkin itsenäinen yrittäjä ja näin ollen sopimukset voivat olla erilaisia. Toivomme vanhemmilta ymmärrystä nyt vaikeaan tilanteeseen. Hoitajan lakisääteiset maksut eivät pienene koronasta johtuen. Maksamalla hoitomaksusi täysimääräisenä varmistat myös hoitopaikan säilyvyyden tämän erikoisen tilanteen jälkeen. <3 


Luettava aiheesta:


Li Anderssonin facebook sivuilla hyödyllistä tietoa. 


Helsingin sanomien mielipide kirjoitus


Valeäiti.fi blogi kirjoitus


Näin puhut lapselle koronaviruksesta


Verkkouutiset.fi, korona leviämisestä mielenkiintoinen kirjoitus


❤️

Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry

Turku

Finland


040 7214 733

tsyp.sihteeri@gmail.com